Een goed instrument om regenwater af te koppelen van het rioolstelsel is infiltratie. Bij infiltratie wordt regenwater dat op het verharde oppervlak valt op de normale wijze afgevoerd via een buizenstelsel naar een infiltratievoorziening. De infiltratievoorziening geeft het regenwater geleidelijk af aan de omliggende grond. Naast het infiltreren heeft de voorziening ook een bergende functie om bij hevige regenval het toestromende regenwater tijdelijk te kunnen opvangen op een plek waar het niet in de weg staat.

Diese Artikel nicht im Webshop angezeigt

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über die Produkte in unserem Katalog

Vielleicht können wir Ihnen auch eine alternative Nutzung

Sie wünschen eine professionelle Beratung?

+31 (0) 40 253 253 9 anrufen
Oder

Kontaktieren Sie uns