Breaktanks & Boosterpompen

Onderbrekingsinstallaties worden gebruikt voor situaties waar het waterleidingnet moet worden onderbroken. Smits levert zowel onderbrekingsinstallaties volgens de eisen voor drinkwater als breektanks die uitgevoerd zijn volgens de eisen ‘niet bestemd voor drinkwater’.

De belangrijkste redenen voor het inzetten van een onderbrekingsinstallatie zijn:
-Aanwezigheid van stoffen die bij terugstroming het waterleidingnet vervuilen
-Buffervorming in verband met hoge piekverbruiken die door een te kleine aanvoercapaciteit anders niet kunnen worden opgevangen, zoals in industriële processen, wasserijen, ziekenhuizen en bungalowparken
-Constante druk op tappunten bij een sterk wisselde voordruk

Sorteren op: